Om TR-håndbogen

Den elektroniske TR-håndbog er tænkt som et avanceret arbejdsredskab til Danmarks Lærerforenings tillidsrepræsentanter - men andre er også velkomne til at bruge den. Vær dog opmærksom på, at du stadig skal spørge din tillidsrepræsentant for at være sikker på, at du handler korrekt.

I den elektroniske TR-håndbog finder du oplysninger om

 • de fleste regelsæt, der gælder i folkeskolen,
 • faktuelle oplysninger om løn, pension etc.,
 • og foreningens synspunkter på en række skolepolitiske spørgsmål.

Desuden kan du

 • søge på tværs af håndbogen,
 • slå op via et elektronisk stikordsregister

Til top

Bogens opbygning
TR-håndbogen er inddelt i et antal hovedområder, under hver af disse er der et antal kapitler, der igen er inddelt i afsnit.

I venstre spalte kan du se samtlige hovedområder.

 • Hvis du klikker på et af hovedområderne, foldes kapitlerne herunder ud.
 • Klikker du på et kapitel, åbnes en oversigt over afsnit i kapitlet.
 • Du kan vælge at få vist samtlige afsnit i kapitlet i et skærmbillede, eller du kan blot se et enkelt afsnit.
 • Hvis du vælger visning af et enkelt afsnit, vil der i bunden af afsnittet være links til de øvrige afsnit under det aktuelle kapitel.

Du kan altid benytte menuen i venstre spalte til at springe videre til andre hovedgrupper og kapitler.

Til top

Søgning
I toppen af siden er der et søgefelt.

 • Her kan du indtaste mellem et og fem søgeord - derefter klikker du på "Søg" Du får så en liste over de afsnit, som indeholder søgeordet.
 • Hvis du har tastet flere søgeord, får du listet de afsnit, som indeholder alle dine søgeord.
 • Hvis du står i et kapitel, kan du vælge at krydse af, sådan at du kun søger i dette kapitel.

Du får vist søgeresultaterne i følgende rækkefølge:
1. Afsnit hvor søgeordet matcher et stikord
2. Afsnit hvor søgeordet matcher kapiteloverskriften
3. Afsnit hvor søgeordet matcher afsnitsoverskriften
4. Afsnit hvor søgeordet indgår i selve teksten

Til top

Stikordsregister
Stikordsregisteret er en oversigt over relevante ord, der er tilknyttet de enkelte afsnit. Stikordene er nøje udvalgt og tilkoblet de enkelte afsnit af TR-håndbogens redaktør.

 • Klik på "Stikordsregister" i den øverste grå bjælke.
 • Du klikker på et bogstav i alfabetet, og får liste over samtlige stikord, der begynder med dette bogstav.
 • Hvis du klikker på et stikord, får du en liste over de afsnit, som stikordet er knyttet til.

Til top

Print
Du kan vælge at printe kapitler eller afsnit fra TR-håndbogen.

 • Hvis du ønsker at printe et helt kapitel, skal du i navigationen vælge at få vist hele kapitlet. Ønsker du kun at printe et specifikt afsnit, vælger du at få vist det, du ønsker at printe.
 • Klik på printikonet i højre spalte, så åbnes et nyt vindue med teksten.
 • Du kan vælge at sætte skriften op eller ned i størrelse.
 • For at printe skal du klikke på ”Udskriv”

Til top

Yderligere spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til indholdet i TR-håndbogen, er der tre steder du kan henvende dig:

 • Hvis du er DLF-medlem, skal du spørge din tillidsrepræsentant eller din kreds, hvis der er noget, du ikke fandt svar på eller er i tvivl om.
 • Hvis du er tillidsrepræsentant, skal du spørge i kredsen.
 • Hvis du har spørgsmål til TR-håndbogens redaktør om håndbogens opbygning og funktion, kan du sende en e-mail til: trhredaktoer@dlf.org

Til top