Adresser Faglige organisationer

LC, Lærernes Centralorganisation

Lærernes Centralorganisation
Niels Hemmingsens Gade 10,4
1153 København K
Tlf. 33 76 86 96
http://www.lc.dk/
lc@skaf-net.dk

Formand: Anders Bondo Christensen
Sekretariatschef: Cand.jur. Mariann Skovgaard

Medlemsorganisationer

Danmarks Lærerforening (DLF)
Vandkunsten 12
1467 København K.
Tlf. 33 69 63 0

Frie Skolers Lærerforening (FSL)
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf. 87 46 91 10
www.fslnet.dk

LC-Lederforum
Kompagnistræde 22, 2
1208 København K
Tlf. 70 25 10 08
www.lc-lederforum.dk

Samvirket for Københavns Skolelederforening og Københavns Lærerforening (SKK)
Frydendalsvej 24
1809 Frederiksberg C.
Tlf. 33 22 33 22
www.klf-net.dk

Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
Brolæggerstræde 9
1211 København K
Tlf. 33 96 28 00
www.sl.dk

Uddannelsesforbundet
Nørre Farimagsgade 15
1364 København K
Tlf. 70 70 27 22
www.uddannelsesforbundet.dk