Arbejdsmiljø

Hviletid og fridøgn

Med indgrebet i form af Lov 409 og bortfald af alle tidligere arbejdstidsaftaler med tilhørende protokoller etc. ændredes forholdene for den tidsmæssige tilrettelæggelse af fx lejrskoler og mødeaktiviteter.

Lov 409's regler (§ 10 inkl. bemærkninger)om mulige afvigelser fra bestemmelserne om hviletid og fridøgn er gældende.

Foreningen er ikke enig i, at Lov 409 kan indeholde bestemmelser, der tilsidesætter EU retten om hviletid og fridøgn. Der er derfor anlagt retssag, der er berammet august 2016.