Kommunikationsvirksomhed Ekstern kommunikationsvirksomhed

Ekstern kommunikationsvirksomhed

Ekstern kommunikation
”Danmarks Lærerforening skal varetage medlemmernes interesser ud fra de fælles mål og værdier og arbejde målrettet og strategisk for at opnå indflydelse og gennemslagskraft. Foreningen skal via en åben kommunikation over for offentligheden fremme forståelsen for folkeskolens og øvrige arbejdsområders betydning. Dette arbejde foregår lokalt, nationalt og internationalt.”
                                (Danmarks Lærerforenings principprogram, september 2011)

Politisk-strategisk kommunikation
Målsætningen for kommunikationsindsatsen er at bidrage til at styrke foreningens politiske gennemslagskraft via en tæt sammenknytning af analyser, kommunikation og politiske kontakter. Den strategiske præmis er, at Danmarks Lærerforening, via viden af høj kvalitet, fører en konstruktiv dialog med bl.a. politikere og presse – med det formål at søge indflydelse på den skole- og uddannelsespolitiske dagsorden. Det foregår ofte i et tæt samarbejde med kredsene, der fx kan levere kilder og cases til brug for journalisterne. Foreningen som helhed har et stort udbytte af dette samarbejde, hvor der dog også er potentiale til videreudvikling i de kommende år.

Udgangspunktet er at fastholde Danmarks Lærerforening som en af de mest kendte og indflydelsesrige organisationer i offentligheden. At der er noget at fastholde, vidner et forskningsprojekt fra 2010 om: Danmarks Lærerforening er den femtemest citerede organisation i perioden 1979-2009, kun overgået af LO, DA, DI og KL. Det er blandt andet denne position, som foreningen søger at veksle til politisk indflydelse.

Den digitale front
dlf.org
Foreningens hjemmeside henvender sig primært til medlemmerne og sekundært til den brede offentlighed, herunder pressen. Hjemmesiden skal afspejle de aktiviteter, foreningen står i spidsen for og samtidig fungere som et hurtigt opslagsværk for medlemmerne.

Det betyder, at hjemmesiden skal imødekomme medlemmernes personlige informations- og rådgivningsbehov, herunder bekræfte dem i at de er en del af et moderne, dynamisk og visionært fællesskab. Det fællesskab, som er hele forudsætningen for foreningens eksistensberettigelse, politiske gennemslagskraft og lærergerningens status i samfundet. Et fællesskab, som er udgangspunktet for at fastholde Danmarks Lærerforening som en af de mest kendte og indflydelsesrige organisationer i offentligheden.

På hjemmesiden kan man finde foreningens aktuelle mærkesager, herunder nyheder og undersøgelser, information om lærernes løn- og arbejdsvilkår, information om arbejdsmiljø og om foreningens tiltag på det pædagogiske område. Desuden kan man se, hvilke kurser foreningen afholder, bestille publikationer og finde information om foreningen, kredse og faglige foreninger.

Facebook www.facebook.com/dlforg
Foreningens Facebook-side har været i markant vækst, siden den blev etableret tilbage i 2009. I december 2011 nåede siden op på 15.000 brugere, der (”Synes godt om.) Siden opstarten har der været tale om organisk vækst, dvs. at den løbende opdatering af indholdet i sig selv har tiltrukket nye medlemmer.

Det har givet en værdifuld loyalitet overfor Facebook-siden, som Danmarks Lærerforening omvendt belønner med fortsat værdi, fx i form af aktuelle nyhedsopdateringer, videoindslag mm.

Den store tilslutning betyder, at siden i dag er den største af slagsen på folkeskoleområdet. Som strategisk redskab er siden med til at sende et stærkt signal til politikere, offentligheden og andre interessenter om, at Danmarks Lærerforening er et stærkt fællesskab, der arbejde for at styrke lærernes arbejdsmiljø, folkeskolen generelt og dermed også elevernes udbytte af undervisningen.

Det operationelle mål er at nå 20.000 ”synes godt om”-tilkendegivelser i det kommende år – 2012. For at nå det mål, arbejdes med en strategisk opgraderet Facebook-indsats, som bygger på en øget anvendelse af interaktion og kampagner. Målet er at aktivere det store netværk og på den måde forgrene foreningens politiske budskaber.

Der eksperimenteres også med små og afgrænsede kampagnehjemmesider med fokus på et aktuelt tema.

I begyndelsen af 2012 evalueres såvel den næste generation af foreningens Facebook-indsats som brugen af kampagnehjemmesider.

Digitale nyhedsabonnementer
Derudover tilbyder både foreningen og medlemsbladet medlemmer og andre interesserede digitale nyhedsabonnementer; læs mere i kapitlerne om Medlemsbladet og Nyhedsabonnement fra foreningen.