Kommunikationsvirksomhed Elektronisk post/mails fra foreningen

Sådan får du elektronisk post/mails

Sådan får du mails / elektronisk post fra foreningen
Næsten al kommunkation til tillidsrepræsentanter, skoleledere og sikkerhedsrepræsentanter foregår ved mailudsendelse. Det er derfor vigtigt, at foreningen har en korrekt mailadresse på alle tillidsvalgte og medlemmer af fraktion 3.
Hvis du skifter mailadresse, er det vigtigt, at foreningen får din nye mailadresse. Det kan du sikre på en af disse måder:

  • Log ind på Min side på www.dlf.org og skriv den nye adresse under Kontaktoplysninger, eller
  • Du kan give din kreds besked om den nye mailadresse, eller
  • Du kan maile din nye mailadresse til dlf@dlf.org (vedr: Mailadresse) - husk at opgive dit medlemsnummer eller CPR, ellers ved foreningen ikke hvem du er.

Hvis du ikke modtager post fra foreningen
Tjek via Min side på hjemmesiden, at du er registreret som TR og at foreningen har din mailadresse (dette kan du også spørge kredsen om). Hvis du ikke er registreret som TR, skal du rette henvendelse til kredsen. Har foreningen ikke en mailadresse på dig – eller er mailadressen forkert, se vejledningen ovenfor.

Tjek om foreningens mail er blevet fanget i dit spamfilter. Det sker desværre ganske tit. I spamfilteret skal du markere mailen og så klikke på ”accepter altid post fra denne afsender” (eller en tilsvarende formulering). Hvis du skal taste, den afsender du vil acceptere, skal du skrive: dlf@dlf.w11.dk - altså ikke dlf.org (foreningen sender mails via et firma, der har domænet dlf.w11.dk). Så burde problemet være løst.

Hvis ikke ovenstående løser problemet bedes du rette henvendelse til nv@dlf.org eventuelt på 33 69 64 84.

DLinFo - foreningens elektroniske database
I databasen kan du finde tidligere TR-udsendelser, SiR-udsendelser, TR-nyt, kongresreferater og andre dokumenter.

Gå til https://dlfweb.dlf.org/pls/dlinfo – eller find linket på TR-håndbogens forside. Du kommer nu ind på en sikker side, muligvis får du en advarsel herom, svar ja til den.

Du får adgang ved at taste dit medlemsnummer i feltet Username, og din fødselsdato (6 cifre) i feltet Password.

Problemer?
Hvis adgangsbilledet popper op igen, når du har tastet din fødselsdag, med feltet Password blankt, har du ved en fejl ikke adgang. Det kan skyldes, at du har tastet forkert – prøv igen!

Men det kan også skyldes en fejl i foreningen: Du bedes sende en mail til dlinforedak@dlf.org Oplys dit medlemsnummer og skriv at du ikke kan få adgang. Foreningen vil så rette fejlen, tilmelde din emailadresse og sende dig en mail om, at nu burde det virke.

Hvis du får en meddelelse om, at siden ikke kan vises/du har ikke adgang til denne side, skyldes det sandsynligvis, at din computer er "sat op" på en måde, så den ikke kan få kontakt til webstedet. Det kan ændres således:

Start Internet Explorer op.
Gå ind i Funktioner - Internetindstillinger.
Gå til fanebladet sikkerhed.
Klik på ikonet Internet.
Klik på knappen Brugerdefineret niveau.
Bladr nedad indtil punktet Java - Java tilladelser dukker op. Vælg her punktet Brugerdefineret.
Nu kommer knappen Tilpas Java-Indstillinger frem, klik på den.
Gå til fanebladet Rediger tilladelser.
Kør ikke-signeret indhold, vælges Aktiver.
Bladr nedad indtil punktet Kør signeret indhold vises, vælg også Aktiver til dette punkt.
Klik på OK.
Klik på OK.
Klik på JA, for at gemme indstillingerne.
Klik på ikonet Lokalt Intranet.
Klik på knappen Brugerdefineret niveau.
Bladr nedad indtil punktet Java - Java tilladelser dukker op. Vælg her punktet Brugerdefineret.
Nu kommer knappen Tilpas Java-Indstillinger frem, klik på den.
Gå til fanebladet Rediger tilladelser.
I Kør ikke-signeret indhold, vælges Aktiver.
Bladr nedad indtil punktet Kør signeret indhold vises, vælg også Aktiver til dette punkt.
Klik på OK.
Klik på OK.
Klik på JA, for at gemme indstillingerne.
Klik på fanebladet Avanceret.
Bladr nedad for at finde punktet Java VM, og sæt flueben i Java-skærm aktiveret (kræver genstart af computeren).
Klik på OK.

Disse ændringer skader ikke computeren, og burde ikke give problemer i forhold til at besøge andre websteder.