Kommunikationsvirksomhed Medlemsbladet og tilhørende netmedier

Medlemsbladet Folkeskolen - fagblad for undervisere

folkeskolen.dk

E-mail

Breve

  • postboks 2139, 1015 København K

Telefon

  • Redaktionen 33 69 64 00
  • Adresseændringer 39 69 63 00
  • Annoncer 29 67 14 36

Redaktion
Chefredaktør (ansvarshavende): Hanne Birgitte Jørgensen, hjo@dlf.org
Bladredaktør: Henrik Ankerstjerne Hermann, hah@dlf.org
Webredaktør: Karen Ravn, kra@dlf.org
Chefredaktørens sekretær: Bente Heger, beh@dlf.org 
Redaktør for anmeldelser: Stine Grynberg Andersen, sga@dlf.org
Journalister: Helle Lauritsen hl@dlf.org, John Villy Olsen jvo@dlf.org, Pernille Aisinger pai@dlf.org, Esben Christensen esc@dlf.org og Maria Becher Trier mbc@dlf.org.

Målgrupper
Hovedmålgruppen for fagbladet Folkeskolen og folkeskolen.dk er foreningens medlemmer. På folkeskolen.dk findes særlige faglige netværk, Ernæring og sundhed henvender sig især til ernærings- og sundhedsuddannede, og Specialpædagogik til specialundervisere, både på børne- og voksenområdet.

Alle medierne læses og bruges af mange andre: politikere, journalister, embedsmænd i KL og ministerier, forskere, medlemmer af skolebestyrelser, undervisere på læreruddannelsen osv.

Bladet har hver uge 199.000 læsere (1. halvår 2010).

Folkeskolen.dk har hver uge cirka 30.000 unikke besøgende.

Nyhedsbreve og mailservice
På folkeskolen.dk kan man oprette en brugerprofil og tilmelde sig nyhedsbreve inden for de emner og fag, man interesserer sig for. Via brugerprofilen kan man også følge de faglige netværk og deltage i den meget livlige debat.

Mailservicen er gratis.

Redigering
Medlemsmedierne redigeres efter væsentlighedskriterier: I artikler og reportager behandles fagpolitiske, pædagogiske og andre medlemsrelevante tendenser og diskussioner. Der orienteres om udviklingen – på godt og ondt, og der lægges op til debat.

Artikler i bladene og på folkeskolen.dk er ikke gengivelser af foreningens synspunkter, og der bringes ofte indlæg fra medlemmer og andre, som er uenige med DLF. Ideen er, at debat og nyudvikling fremmes bedst ved at beskrive modsætninger og mangfoldighed - og ved at undgå snæversyn og ensidighed.

Redaktionen bestræber sig på at orientere generelt om relevante emner om foreningens synspunkter og politik, ligesom man bestræber sig på at referere fair og nuanceret om andre relevante synspunkter, så medlemmerne bliver i stand til selv at tage stilling.

Folkeskolens ledende artikler udtrykker ikke nødvendigvis foreningens politik.

Folkeskolen udkommer 22 gange om året - se udgivelsesplan mv. på folkeskolen.dk/om-folkeskolen

Ideer, forslag og kritik
Redaktionen modtager meget gerne mail med ideer, forslag og kritik.

Læserbreve, noter og meddelelser
Arrangementer rettet mod medlemmer af Danmarks Lærerforening kan annonceres i arrangementskalenderen på folkeskolen.dk

På netmedierne optages alle lovlige debatindlæg, når afsenderen opgiver navn og indholdet skønnes relevant for medlemsdebatten. Alle kan bidrage til debatten hele døgnet.

Folkeskolen optager læserbreve fra medlemmer, men et indlæg bliver afvist eller sendt retur med anmodning om ændringer

  • hvis det indeholder overtrædelse af injurielovgivningen og lovgivning mod racisme, eller
  • hvis det tidligere har været trykt i et andet blad, eller
  • hvis indholdet er meget lokalt, eller handler om emner, som redaktøren vurderer ikke har relevans for medlemmerne.

Læserbreve i Folkeskolen må maksimalt fylde 1750 enheder. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte.

Mindeord må fylde 1000 enheder. Som enheder regnes både bogstaver, tal, tegn og mellemrum.

Indlæg til Folkeskolen skal være redaktionen i hænde senest onsdag kl. 9.00 to uger før det pågældende nummer af bladet udkommer. Udgivelsesplanen findes på folkeskolen.dk/annoncering/udgivelsesplan-2012

Annoncer
Annonceplads i medierne sælges af Media-Partners, og der er »vandtætte skotter« mellem redaktion og annoncesælgere. Læs mere på http://www.folkeskolen.dk/annoncering/

Stillingsannoncer bringes i fagbladet Folkeskolen og på lærerjob.dk

Media-Partners 29 67 14 36, annoncer@media-partners.dk

Bazar
Ikke kommercielle annoncer fra DLF-medlemmer kan indtastes hele døgnet og betales med betalingskort.