Organisationsforhold Samarbejde med andre organisationer

Samarbejde med andre organisationer

Samarbejde med andre organisationer
Formålet med dette kapitel er kortfattet at præsentere aktørerne på medarbejdersiden i forhandlingssystemet.