Organisationsforhold Uddannelser, kurser mv.

FTF's kursusvirksomhed

FTF udbyder hvert år en række kurser, temadage mv.  for tillidsrepræsentanter og ledere. Se FTF's hjemmeside.

Udgifterne ved deltagelse i disse kurser afholdes af kredsene. Foreningen yder ikke tilskud til kursusudgiften. Kredsene tilmelder deres eventuelle deltagere i FTFs kurser direkte til FTF. Af hensyn til overholdelse af tilmeldingsfristerne, kan man i kredsstyrelserne overveje at fastlægge dels, hvor mange valgte, der kan deltage i FTF's kurser og dels kredsens kriterier for udvælgelse.

Forespørgsler angående FTF's kursusvirksomhed kan rettes til FTF-U, tlf. 33 36 88 00.