Velkommen til TR-Håndbogen

- Dit værktøj i dagligdagen

I TR-håndbogen finder du:

  • de fleste regelsæt, der gælder i folkeskolen
  • faktuelle oplysninger om løn, pension etc, og
  • foreningens synspunkter på en række skolepolitiske spørgsmål.

Spørg altid din tillidsrepræsentant eller din kreds
Som medlem af Danmarks Lærerforening har du krav på konkret rådgivning om spørgsmål af faglig og pædagogisk karakter. Den rådgivning får du ved i det konkrete tilfælde at tale med din tillidsrepræsentant eller med den lokale kreds. Du har altså ikke modtaget konkret rådgivning fra DLF ved at læse en artikel i TR-håndbogen.

Tillidsrepræsentanter har adgang til foreningens informationsdatabase DLinFo.

Hvis du som TR ikke får foreningens udsendelser, er det i DLinFo, du oplyser din mailadresse.

Log ind med dit medlemsnummer og fødselsdato (6 cifre).