Administration og økonomi Kontingent og kontingentfritagelse

Kontingent

Alle medlemmer betaler kontingent til hovedforeningen - se størrelsen af det centrale kontingent på hjemmesiden. Desuden betales kontingent til kredsen (dog ikke for medlemmer Skolelederne, Lærerstuderendes Landskreds og Landskredsen) - størrelsen af dette fastsættes lokalt på generalforsamlingen.

Kontingentet opkræves centralt for følgende kredse:

 • 011 Københavns Lærerforening
 • 012 Frederiksberg Lærerforening
 • 013 Danmarks Lærerforening Kreds 13
 • 016 Danmarks Lærerforening Kreds 16
 • 017 Rødovre Lærerforening
 • 019 Gentofte Kommunelærerforening
 • 020 Gladsaxe Lærerforening
 • 021 Ballerup Lærerforening
 • 025 Albertslund Lærerkreds
 • 026 Rudersdalkredsen
 • 028 Furesø Lærerkreds
 • 029 Allerød-Hørsholm Lærerforening
 • 030 Hillerød Lærerkreds
 • 033 Egedal Lærerkreds
 • 034 Gribskov Lærerkreds
 • 035 Helsingør Lærerforening
 • 036 Fredensborg Lærerkreds
 • 037 Frederikssund Lærerkreds
 • 038 Halsnæs Lærerkreds
 • 041 Roskilde Lærerforening
 • 042 Lejre Lærerforening
 • 043 Greve Lærerforening
 • 044 Lærerkredsen for Køge og Stevns
 • 045 Solrød Lærerforening
 • 050 Ringsted-Sorø Lærerforening
 • 051 Odsherreds Lærerkreds
 • 052 Holbæk Lærerkreds Kreds 52
 • 053 Kalundborg Lærerkreds
 • 054 Slagelse Lærerkreds
 • 060 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg
 • 061 Næstved Lærerkreds
 • 068 Lolland-Falsters Lærerforening
 • 071 Bornholms Lærerforening
 • 082 Odense Lærerforening
 • 083 Nordfyns Lærerkreds
 • 086 Øhavets Lærerkreds
 • 087 Vends Herreds Lærerkreds
 • 091 Sønderborg Lærerkreds
 • 092 Aabenraa Lærerkreds
 • 093 Haderslev Lærerkreds
 • 095 Tønder Lærerkreds
 • 110 Horsens Lærerforening
 • 111 Kolding Lærerkreds
 • 112 Fredericia Lærerkreds
 • 113 Vejle Lærerkreds
 • 121 Herningsegnens Lærerforening
 • 132 Silkeborg Lærerforening
 • 134 Djurs Lærerforening
 • 137 Favrskov Lærerforening
 • 145 Thy-Mors Lærerkreds
 • 150 Midtvendsyssels Lærerkreds
 • 151 Mariagerfjord Lærerkreds
 • 152 Himmerlands Lærerkreds
 • 159 Lærerkreds Nord
 • 181 Landskredsen
 • 182 Skolelederforeningen
 • 183 Lærerstuderendes Landskreds
 • Medlemmer, der er omfattet af aftalen om dobbeltorganisering mellem Dansk Psykolog Forening og Danmarks Lærerforening.

Kontingent i de øvrige kredse opkræves af den lokale kreds.

Nyindmeldte medlemmer betaler kontingent fra den første i måneden efter indmeldelsen. Medlemskabet træder i kraft fra indmeldelsesdatoen.

Medlemmer, der fyldt 75 år, er kontingentfri.