Administration og økonomi Medlemshenvendelser

Medlemshenvendelser

Alle medlemshenvendelser skal som hovedregel rettes til kredsen.

Dog kan det enkelte medlem henvende sig i foreningens centrale sekretariat i konkrete arbejdsskadesager og sager om det psykiske arbejdsmiljø. Ligesom henvendelser om låneafdeling, understøttelseskasse og foreningens sommerhuse rettes til medlemsservice.


Herudover er der sager der har en sådan karakter, at kredsen er forpligtet til at sende dem videre til foreningen centralt. Læs mere om det i kapitlet om medlemskontakt og sagsbehandling.

Svarfrist ved medlemshenvendelser
Ved en henvendelse til kredskontoret, skal tilbagemelding som hovedprincip ske indenfor 14 dage. Medlemmet får endeligt svar på henvendelsen, og sagen er dermed afsluttet. I modsat fald skal medlemmet have en meddelelse om, at sagen er under behandling, hvem der behandler den, og hvornår den forventes at være færdigbehandlet.

 

Klagevejledning
Hvis en afgørelse i forhold til et medlem er omfattet af klageadgangen til opmandsfunktionen, skal dette oplyses medlemmet samtidig med afgørelsen. Oplysningen er dog ikke nødvendig, hvis det pågældende medlem fuldt ud har fået medhold.


Hvis en afgørelse er truffet af kredsen, og medlemmet ikke er tilfreds, skal medlemmet først klage til kredsen. Hvis medlemmet ikke får ret, kan der klages til foreningen centralt. Hvis medlemmet heller ikke får hos foreningen centralt, kan der klages til Opmanden.


Hvis en afgørelse er truffet af hovedforeningen, skal medlemmet først klage hertil. Hvis medlemmet ikke får ret, kan der klages til Opmanden.


Ankemuligheden må ikke opfattes som et middel til at få omstødt en gyldig afgørelse, som medlemmet blot er personligt utilfreds med, og det er alene konkrete sagsafgørelser, der kan ankes til foreningen centralt. Lokalt indgåede aftaler inden for centralt fastsatte rammer kan ikke ankes, hvis aftalerne ligger inden for eventuelle centralt fastsatte rammer. Kredsenes ret til at indgå lokalaftaler berøres således ikke af ankemuligheden.


Læs regler for Opmandsinstansen på foreningens hjemmeside.

 

Medlemsservice
Afdelingen varetager medlemsregistrering, forsendelse af medlemsbladet Folkeskolen, kontingentopkrævning for studerende, medlemmer af landskredsen, Skolelederforeningen og kredse, der er tilmeldt central kontingentopkrævning, den frivillige gruppelivsforsikring, understøttelseskassen, låneafdelingen, konfliktlån, udlejning af foreningens feriehuse, abonnementer og salg af publikationer.

 

DLF's servicelinje
telefon 33 69 63 00
Hvis der er tvivl om hvor og hvornår man kan henvende sig med et problem, kan man ringe til Servicelinjen. Den yder ikke rådgivning om selve sagen, men oplyser, hvor man skal henvende sig: til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension mv. Og om kredskontorets åbningstid, adresser, telefonnumre osv. Servicelinjen er åben mandag-torsdag fra klokken 8.30 til 16.00 og fredag fra klokken 8.30 til 15.00.

Alle medlemshenvendelser skal som hovedregel rettes til kredsen.

Dog kan det enkelte medlem henvende sig i foreningens centrale sekretariat i konkrete arbejdsskadesager og sager om det psykiske arbejdsmiljø. Ligesom henvendelser om låneafdeling, understøttelseskasse og foreningens sommerhuse rettes til medlemsservice.


Herudover er der sager der har en sådan karakter, at kredsen er forpligtet til at sende dem videre til foreningen centralt. Læs mere om det i kapitlet om medlemskontakt og sagsbehandling.

 

Svarfrist ved medlemshenvendelser

Ved en henvendelse til kredskontoret, skal tilbagemelding som hovedprincip ske indenfor 14 dage. Medlemmet får endeligt svar på henvendelsen, og sagen er dermed afsluttet. I modsat fald skal medlemmet have en meddelelse om, at sagen er under behandling, hvem der behandler den, og hvornår den forventes at være færdigbehandlet.

 

Klagevejledning

Hvis en afgørelse i forhold til et medlem er omfattet af klageadgangen til opmandsfunktionen, skal dette oplyses medlemmet samtidig med afgørelsen. Oplysningen er dog ikke nødvendig, hvis det pågældende medlem fuldt ud har fået medhold.


Hvis en afgørelse er truffet af kredsen, og medlemmet ikke er tilfreds, skal medlemmet først klage til kredsen. Hvis medlemmet ikke får ret, kan der klages til foreningen centralt. Hvis medlemmet heller ikke får hos foreningen centralt, kan der klages til Opmanden.


Hvis en afgørelse er truffet af hovedforeningen, skal medlemmet først klage hertil. Hvis medlemmet ikke får ret, kan der klages til Opmanden.


Ankemuligheden må ikke opfattes som et middel til at få omstødt en gyldig afgørelse, som medlemmet blot er personligt utilfreds med, og det er alene konkrete sagsafgørelser, der kan ankes til foreningen centralt. Lokalt indgåede aftaler inden for centralt fastsatte rammer kan ikke ankes, hvis aftalerne ligger inden for eventuelle centralt fastsatte rammer. Kredsenes ret til at indgå lokalaftaler berøres således ikke af ankemuligheden.


Læs regler for Opmandsinstansen på foreningens hjemmeside.

 

Medlemsservice

Afdelingen varetager medlemsregistrering, forsendelse af medlemsbladet Folkeskolen, kontingentopkrævning for studerende, medlemmer af landskredsen, Skolelederforeningen og kredse, der er tilmeldt central kontingentopkrævning, den frivillige gruppelivsforsikring, understøttelseskassen, låneafdelingen, konfliktlån, udlejning af foreningens feriehuse, abonnementer og salg af publikationer.

 

DLF's servicelinje

telefon 33 69 63 00

Hvis der er tvivl om hvor og hvornår man kan henvende sig med et problem, kan man ringe til Servicelinjen. Den yder ikke rådgivning om selve sagen, men oplyser, hvor man skal henvende sig: til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension mv. Og om kredskontorets åbningstid, adresser, telefonnumre osv. Servicelinjen er åben mandag-torsdag fra klokken 8.30 til 16.00 og fredag fra klokken 8.30 til 15.00.