Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Dette afsnit er en kort introduktion til arbejdsmiljøforhold. For yderligere information henvises der til foreningens hjemmesides afsnit for arbejdsmiljørepræsentanter ’Særligt for AMR’ eller hos Videncenter for Arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøloven
Arbejdsgiveren har ansvaret for, at medarbejderne kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det fremgår af arbejdsmiljøloven.

Ansvaret er pålagt arbejdsgiveren, da han har retten til at lede og fordele arbejdet. Medarbejderne har pligt til at samarbejde med arbejdsgiveren om arbejdsmiljøet og ret til at lade sig repræsentere af en arbejdsmiljørepræsentant (AMR).

Foreningen opfordrer til, at det er et medlem af foreningen, der påtager sig denne opgave, samt at AMR også er TR-suppleant. Der er på mange områder nær sammenhæng mellem forpligtelser efter arbejdsmiljøloven og indgåede aftaler om at sikre sundhed og trivsel.

Hvis AMR ikke er et medlem af DLF, skal TR kontakte kredsen for at aftale, hvordan medlemmerne bedst informeres om foreningens tilbud på arbejdsmiljøområdet.
Find oplysninger om arbejdsmiljøloven.

Organisering af samarbejdet om arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsarbejde
Alle kommuner (undtagen Tårnby Kommune) og alle regioner har valgt at sammenlægge organiseringen af samarbejde om personaleforhold og arbejdsmiljøforhold til én samlet organisation. På staten og det private område findes der også sammenlægninger.

Er du TR på en arbejdsplads med en samlet organisering (f.eks. kaldet MED eller MIO) og eksempelvis er medlem af MED-gruppen på skolen, har du også et ansvar i forhold til arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde. Det skal fremgå af den lokale MED-aftale, hvem der tager sig af hvilke opgaver på arbejdsmiljøområdet. Derfor er det vigtigt, at du kender til aftalen og drøfter med AMR, hvordan I kan samarbejde indbyrdes og med ledelsen - også på arbejdsmiljøområdet.

Find oplysninger om organisering af arbejdsmiljøarbejdet.

Psykisk arbejdsmiljø
Oplever et medlem på sin arbejdsplads problemer, som har betydning for personens sundhed og trivsel, er der i foreningen et rådgivningstilbud. Tilbuddet er i første omgang en telefonisk samtale med en konsulent, hvor der er mulighed for at tale situationen igennem og blive hjulpet på vej. Kollegaen skal selv bestille tid i rådgivningen. Du finder flere oplysninger om tilbuddet og booking af samtale.

På foreningens hjemmeside findes der et stort udvalg af materiale om, hvordan man kan arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Endvidere er der forslag til metoder for, hvordan man undersøger tilstanden af det psykiske arbejdsmiljø. Læs mere her.

Arbejdsskader
Det er vigtigt, at ”papirarbejdet” er gjort i tide, så procedurerne er i orden, hvis en kollega udsættes for en arbejdsskade. Formodentlig ved AMR, hvordan proceduren er på jeres arbejdsplads, men hvis AMR ikke er medlem, skal du træde til.

Kredsen kan altid vejlede om, hvordan medlemmet bedst kan hjælpes i forbindelse med en arbejdsskade. Læs mere her.

Vold eller trusler om vold
Både vold og trusler om vold er overgreb mod medarbejderen. Den enkelte skole bør have en voldspolitik med klare retningslinjer for håndteringen af eventuelle sager. Hvis en kollega udsættes for vold eller trusler om vold, er det foreningens holdning, at det skal politianmeldes. Læs mere her.