Danmarks Lærerforenings TR-håndbog

I TR-håndbogen finder du:

  • de fleste regelsæt, der gælder i folkeskolen
  • faktuelle oplysninger om løn, pension etc.
  • foreningens synspunkter på en række skolepolitiske spørgsmål.

Spørg altid din tillidsrepræsentant eller din kreds
Som medlem af Danmarks Lærerforening har du krav på konkret rådgivning om spørgsmål af faglig og pædagogisk karakter. Den rådgivning får du ved i det konkrete tilfælde at tale med din tillidsrepræsentant eller med den lokale kreds. Du har altså ikke modtaget konkret rådgivning fra DLF ved at læse en artikel i TR-håndbogen.

Tillidsrepræsentanter har adgang til foreningens interne website DLF InSite.

Dit brugernavn til DLF InSite er dit CPR-nr. (uden bindestreg)
Dit password er de sidste 4 cifre i dit CPR-nr.