Kommunikationsvirksomhed E-mails fra DLF

Sådan får du e-mails fra DLF

Næsten al kommunkation til tillidsrepræsentanter, skoleledere og sikkerhedsrepræsentanter foregår ved mail-udsendelse. Det er derfor vigtigt, at DLF har en korrekt mailadresse på alle tillidsvalgte og medlemmer af fraktion 3.

Hvis du skifter mailadresse, er det vigtigt, at DLF får din nye mailadresse. Det kan du sikre på en af disse måder:

  • Log ind på Min side på www.dlf.org og skriv den nye adresse under Kontaktoplysninger
  • Kontakt din kreds vedr. den nye mailadresse

Hvis du ikke modtager post fra foreningen
Tjek via Min side på hjemmesiden, at du er registreret som TR, og at foreningen har din mailadresse (dette kan du også spørge kredsen om).

Hvis du ikke er registreret som TR, skal du rette henvendelse til kredsen. Har foreningen ikke en mailadresse på dig – eller er mailadressen forkert, se vejledningen ovenfor.

Tjek om foreningens mail er blevet fanget i dit spamfilter. I spamfilteret skal du markere mailen og så klikke på ”accepter altid post fra denne afsender” (eller en tilsvarende formulering).