Løn- og ansættelsesforhold Ansættelse uden for folkeskolen

Ansættelse i stillinger uden for folkeskolen og voksenspecialundervisningen

Læreruddannede, der ansættes i stillinger uden for folkeskolen og voksenspecialundervisningen, der ikke er omfattet af andre overenskomster eller aftaler - og hvor læreruddannelsen er baggrunden for ansættelsen - ansættes efter den gældende læreroverenskomst på baggrund af det tilhørende protokol 1 i KL-overenskomsten eller §1, stk. 1, pkt. 7 i den regionale overenskomst. 

En sådan ansættelse indebærer, at der som udgangspunkt ydes samme løn, pension mv. som til lærere. Lærerarbejdstidsaftalerne er normalt ikke gældende for disse stillinger, idet arbejdstiden som udgangspunkt er en 37-timers arbejdsuge med mulighed for at aftale konkrete arbejdstidsbestemmelser.

Hvis stillingen indtager en sådan særstatus, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for aflønning som lærer, aftales lønen mellem Lærernes Centralorganisation (LC) og KL/Danske Regioner. LC's aftaleret er delegeret til den lokale kreds af Danmarks Lærerforening. 

En stilling uden for folkeskolen, der kan omfattes af ovenstående, er eksempelvis naturvejledere.