Løn- og ansættelsesforhold Ansættelse uden for folkeskolen

Ansættelse i andre lande

Norden
I begyndelsen af 1980'erne indgik de nordiske lande en aftale om et frit arbejdsmarked for lærere.

Det betyder, at danske lærere frit kan søge stillinger i ét af de øvrige nordiske lande, ligesom lærere fra de nordiske lande kan søge stillinger i Danmark.

Der er dog nogle få begrænsninger. For det første kræves det, at man kan kommunikere med eleverne – altså tale en slags "skandinavisk" sprog. Der forventes altså ikke et formfuldendt norsk, svensk eller finsk. Desuden er der i Norge et formelt krav om, at man skal have bestået en prøve i særlige norske forhold – såsom norsk social- og skolelovgivning.

Stillinger i de andre nordiske lande opslås i de respektive medlemsblade, der kan rekvireres på bibliotekerne. Eventuel anciennitet, der er optjent i Danmark kan medtages til stillinger i Norden. I forbindelse med, at man er ansøger til en stilling i et andet nordisk land, bør man lade sig overføre til medlemskab af foreningens søsterorganisation i det pågældende land. Den "nye" lærerorganisation vil så varetage ens interesser i forbindelse med et eventuelt ansættelsesforhold – på samme måde, som Danmarks Lærerforening arbejder i forhold til sine medlemmer.

Adresser m.v. på relevante nordiske lærerforeninger:

FINLAND
OAJ - Opetusalan Ammattijärjestö
Rautatieläisenkatu 6,
FIN-00520 Helsingki
Tlf. +358 9 150 271
www.oaj.fi

FSL - Finlands Svenska Lärarförbund
Järnvägsmannagatan 6,
FIN-00520 Helsingfors,
Tlf. +358 9 150 271
http://www.fsl.fi/

FÆRØERNE
Føroya Lærarafelag
Peddad vid Stein gøtu 9,
FR-100 Tórshavn
Tlf. +298 31 68 63
www.lararafelag.fo

GRØNLAND
IMAK (lærere)
Postboks 867
GR-3900 Nuuk
Tlf. +299 32 25 50
www.imak.gl

PIP (børnehaveklasseledere)
Postbox 1122
GR-3900 Nuuk,
Tlf. +299 32 24 71
www.pip.gl

ISLAND
KI - Kennarasamband Islands
Laufásvegi 81,
IS-101 Reykjavik
Tlf. +354 5 62 40 80
http://www.ki.is/

NORGE
Utdanningsforbundet
Grønland,
Postboks 9191
N-0134 Oslo,
Tlf. +47 24 14 20 00
www.utdanningsforbundet.no

SVERIGE
Lärarförbundet
Box 12229
S-102 26 Stockholm.
Tlf. +46 8 613 27 00
http://www.lararforbundet.se/

 

EU-landene
I 1988 blev direktivet om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for over tre års uddannelse ud over den gymnasiale vedtaget. Direktivet omfatter således også læreruddannelserne.

Direktivet indebærer, at en dansk lærer som udgangspunkt har mulighed for at søge stilling i et andet EU-land, under forudsætning af vedkommende behersker undervisningssproget. Hvorvidt der i enkelte lande er vedtaget nogle særlige tillægsregler, er foreningen ikke bekendt med. Oplysninger om dette kan fås ved henvendelse til foreningens søsterorganisation i det pågældende land.

Oplysning om adresse m.v. på søsterorganisationerne kan fås ved henvendelse til foreningens internationale afdeling eller via links på Education International's hjemmeside.

Øvrige lande
Danmark har ikke aftaler om anerkendelse af læreruddannelser med andre lande end de ovenstående. Muligheden for ansættelse uden for Norden og EU afhænger derfor af en konkret aftale med den ansættende myndighed.

Gennem medlemskab af EI, Education International, har foreningen adresse m.v. på lærerorganisationer i over 170 lande. Oplysninger om relevante lærerorganisationers adresser m.v. kan fås ved henvendelse til foreningens internationale afdeling.