Løn- og ansættelsesforhold Ansættelse uden for folkeskolen

Lærere m.fl. ansat i andre stillinger

Læreruddannede medlemmer af Danmarks Lærerforening kan i mange tilfælde bibeholde medlemskabet af foreningen, når de får ansættelse i offentlig eller privat virksomhed. Betingelsen er normalt blot den, at den nye stilling ikke er omfattet af en overenskomst eller aftale indgået af en anden faglig organisation.

Foreningen er behjælpelig med at indgå aftaler om ansættelsesforholdet, og det anbefales at rette henvendelse til foreningen på et så tidligt tidspunkt som muligt inden ansættelsen. Når det drejer sig om kommunale stillinger, kan henvendelse rettes til den lokale kreds, mens henvendelsen skal rettes til foreningen centralt, når det drejer sig om stillinger på det statslige område eller på det private arbejdsmarked.

Danmarks Lærerforening/Lærernes Centralorganisation har bl.a. indgået overenskomster med Dansk Røde Kors for lærere ved asylcentrene.

Lærerne her er organiseret i DLF, der samarbejder med den landsdækkende klub:

LURK (Landsklubben af Undervisere ved Dansk Røde Kors' og Beredskabsstyrelsens asylcentre)
Majken Snedker Tamberg
Kollerupvej 10 - Kollerup
7300 Jelling
Tlf. 75 87 26 27