Løn- og ansættelsesforhold Ansættelsesvilkår i folkeskolen

Anciennitet

Beskæftigelsesanciennitet
Lærere og børnehaveklasseledere er omfattet af bestemmelserne om kvalifikationsløn i forhold til beskæftigelsesperioden efter afsluttet grunduddannelse. Beskæftigelsesperioden beregnes i forhold til Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner. Ved beskæftigelse på mindst 8 timer pr. uge i gennemsnit tæller beskæftigelsesperioden med fuldt ud. Ved beskæftigelse i mindre end 8 timer pr. uge i gennemsnit tæller beskæftigelsesperioden ikke med.

Lønanciennitet
Der er to lønsystemer for lærere og børnehaveklasseledere.

Grundlønssystemet:

Anciennitetslønsystemet: