Løn- og ansættelsesforhold Ansættelsesvilkår i folkeskolen

Løntræk

Lønberegning/lønfradrag (løntræk)
Ved lønberegning i forbindelse med

  • ansættelse på andre datoer end den 1. i en måned,
  • fratræden på en anden dato end den sidste dag i en måned,
  • tjenestefrihed i perioder af mindre end én måneds varighed,
  • ændring af beskæftigelsesgraden fra andre tidspunkter end den 1. i en måned,
  • ophør af suspension,
  • ferieperioder uden løn

finder Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale anvendelse.

Ved beregning af løn for en del af en måned beregnes lønnen på følgende måde:

bruttoårslønnen * arbejdstimer i ansættelsesperioden : årsnormen (1924)

Ved beregning af lønfradrag fratrækkes pr. dag 7,4 timer for fuldtidsansatte.