Løn- og ansættelsesforhold Ansvar og pligter

Henvisninger

Danske lov af 1683

Lov om tjenestemænd i folkeskolen (seneste ændring 28. april 1993)

Tjenestemandsregulativ af 2008 (ARF)

Tjenestemandsregulativ af 2008 (KL)

Tjenestemandsloven (Lovbekendtgørelse nr. 488 af 6. maj 2010)

Straffeloven (Lovbekendtgørelse nr. 873 af 09. juli 2015)

Folkeskoleloven

Bekendtgørelse af 23. juni 2014 om skolernes tilsyn med eleverne

Justitsministeriets vejledning nr. 87 af 14. september 2006 om offentligt ansattes ytringsfrihed