Løn- og ansættelsesforhold Barsel og adoption

Barsel og adoption

De vilkår og regler, der beskrives i dette kapitel, gælder for kommunalt og regionalt ansatte. Der er andre regler for ansatte i staten, herunder de private gymnasiers grundskoler.

Aftale om fravær af familiemæssige årsager finder anvendelse. Ligesom der henvises til Lov om ligebehandling af mænd og kvinder mht. beskæftigelse og Lov om barselsorlov.

Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er ansat i én af de nævnte stillingstyper.

Timelønnede lærere er omfattet af Lov om barselsorlov.