Løn- og ansættelsesforhold Barsel og adoption

Forlænget barselsorlov

Forældre kan efter ønske forlænge de 32 uger, der er placeret efter den 14. uge, med 8 uger, så 32-ugersperioden udvides til 40 uger. Hvis man er i beskæftigelse, kan de 40 uger udvides med yderligere 6 uger til i alt 46 uger. I begge tilfælde gælder det, at dagpengene for 32-ugersperioden skal dække henholdsvis 40 uger og 46 uger. Meddeler man således Udbetaling Danmark, at man ønsker at forlænge sin barselsorlov til enten 40 uger og 46 uger, vil man kun være berettiget til reducerede dagpenge, henholdsvis 80% og 69,6 % af de fulde dagpenge.

Man kan kun forlænge sin barselorlov med enten 8 uger eller 14 uger (8 uger + 6 uger). Der er ingen mellemmuligheder.

Hvis man har meddelt forlængelse af sin barselsorlov forud for de 10 uger med ret til sædvanlig løn, vil lønnen blive reduceret med det manglende dagpengebeløb.

I henhold til barselsaftalen skal man først efter afholdelse af de uger, hvor der er  ret til sædvanlig løn i forældreorlovsperioden meddele Udbetaling Danmark, at man ønsker at forlænge sin barselsorlov. Dvs. at den ansatte får sædvanlig løn i de uger, hvor der er ret hertil, og arbejdsgiveren får fulde dagpenge i samme periode. Forældre, som ønsker at forlænge fraværs- og dagpengeperioden til 40 eller 46 uger, har dermed kun et antal ugers dagpenge tilbage (afhængigt af hvor mange uger, der er afholdt med sædvanlig løn) til fordeling på den forlængede periode.