Løn- og ansættelsesforhold Barsel og adoption

Orlov for fader/medmoder med sædvanlig løn

Faderen/medmoderen har ret til fravær i forbindelse med barsel. Fader/medmoder har i forbindelse med sit barns fødsel ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 2 uger. De 2 ugers fædre/medmødreorlov kan afholdes fleksibelt, idet orloven kan afholdes i ikke-sammenhængende perioder inden for de første 14 uger efter fødslen.  Hvis faderen/medmoderen ønsker sig dette, er det noget som skal aftales med arbejdsgiveren.

Det fremgår af bemærkningerne til loven, at der skal holdes orlov i hver uge. Faderen eller medmoderen kan således holde fædre/medmødreorlov med 1 dag om ugen over 10 uger, da der så bliver holdt orlov i hver uge. Men orloven kan ikke holdes med f.eks. 1 dag i den første uge efter fødslen, 1 dag i den 3. uge efter fødslen, 2 dage i den 5 uge efter fødslen osv. Orloven kan heller ikke opdeles så der f.eks. holdes en uge i forbindelse med fødslen og en uge på et senere tidspunkt inden for de første 14 uger.

Faderen/medmoderen har yderligere ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 7 uger. Disse 7 uger med sædvanlig løn skal holdes inden orlov uden løn, men kan i øvrigt placeres frit i hele 46-ugersperioden. De 7 uger med sædvanlig løn til faderen/medmoderen trækker 7 ugers dagpenge (refusion til arbejdsgiveren) fra retten til 32 ugers dagpenge til forældrene i forældreorlovsperioden. De 7 uger kan efter aftale med arbejdsgiveren udskydes - dog skal de holdes inden anden orlov uden løn.

Perioden, hvor der er ret til barselsorlov, regnes fra dagen efter barnet er født, men faderen/medmoderen kan beslutte at regne 2 ugersperioden fra og med den dag, hvor barnet blev født. Faderens/medmoderens ret til orlov er ikke betinget af, at forældrene lever sammen, men det er en forudsætning at faderen/medmoderen har ophold samme sted som sit barn under orloven.