Løn- og ansættelsesforhold Børnehaveklasseledere i folkeskolen

Anciennitetsløn for børnehaveklasseledere i folkeskolen

Der er to lønsystemer for børnehaveklasseledere. Her kan du læse om lønnen for børnehaveklasseledere på anciennitetsløn.

Alle, der 31. marts 2000 var på løntrin 27 eller derover, forblev på anciennitetslønsystemet.

Lønnen fremgår af bestemmelserne i Protokollat 2 til Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Det er specielt i §§ 1 og 2, at bestemmelserne om løn for ansatte i anciennitetslønsystemet findes. Du kan finde overenskomsten her.

Læs mere om de grundlægende lønbestemmelser for børnehaveklasseledere med anciennitetsløn her.

Centralt er det aftalt, at der for følgende funktioner skal ydes funktionsløn. Størrelsen af tillægget aftales lokalt mellem kreds og kommune:

  • Flere/skiftende arbejdssteder
  • Selvstyrende team

Der skal ydes kvalifikationsløn for følgende:

  • Bestået Pædagogisk Diplomuddannelse eller gennemførelse af relevant videreuddannelse.

Størrelsen af tillægget aftales lokalt. Det er forudsat mellem parterne, at man i de lokale forhandlinger afpasser niveauerne, således at der tages hensyn til, at kvalifikations- og funktionsløndelen ikke lægges oven i en grundløn, men oven i et anciennitetsforløb.