Løn- og ansættelsesforhold Frie Fagskoler

Lønanciennitet

Lønancienniteten regnes fra den første i ansættelsesmåneden og altid i hele måneder. Kun beskæftigelse af 1 måneds varighed eller derover medregnes ved fastsættelse af lønancienniteten.

Der optjenes fuld lønanciennitet ved beskæftigelse på 15/37 eller derover. Ved beskæftigelsesgrad på under 15/37 optjenes lønanciennitet forholdsmæssigt.

I lønancienniteten kan medregnes anciennitet fra tidligere ansættelser:

-          Ved ansættelse i stillinger som leder og lærer medregnes undervisning i folkeskolen og ved offentligt godkendte eller tilskudsberettigede skoler og eksamenskurser i lønancienniteten. Beskæftigelse som børnehaveklasseleder medregnes i lønancienniteten som lærer, hvis den pågældende samtidig har været ansat som lærer.
-          For ansatte, der har gennemgået uddannelsen til ernærings- og husholdningsøkonom, professionsbachelor i ernæring og sundhed eller husholdningslærer, medregnes tidligere ansættelse, hvor denne uddannelse har været en forudsætning for ansættelsen, ved fastsættelsen af lønancienniteten ved frie fagskoler, der udbyder husholdningsfag (de tidligere husholdningsskoler). Tilsvarende gælder, hvis den ansatte har gennemgået uddannelsen til håndarbejdslærer og ansættes ved en fri fagskole, der udbyder håndarbejdsfag (de tidligere håndarbejdsskoler).

Lønanciennitet optjenes i visse fraværsperioder, herunder:

  1. Ferie og særlige feriedage
  2. Sygdom
  3. Barsels- og adoptionsorlov samt omsorgsdage
  4. Aftjening af værnepligt og orlov ved udsendelse af forsvaret til tjeneste i udlandet
  5. Pasning af alvorligt syge børn og slægtninge
  6. Fritstilling

Har den ansatte fået bevilget tjenestefrihed med løn, medregnes tjenestefrihedsperioden i lønancienniteten. Tjenestefrihed uden løn er principielt ikke lønanciennitetsgivende. Det forudsætter en konkret vurdering, om der er mulighed for at medregne lønancienniteten. Kontakt kredsen for nærmere rådgivning.

Reglerne om lønanciennitet findes i organisationsaftalens § 6.