Løn- og ansættelsesforhold Frie Fagskoler

Lønudbetaling

Lønudbetaling og indbetaling af eventuelle pensionsbidrag finder sted månedsvis bagud. Ansatte, der forud for ansættelsen har været forudlønnet, bevarer retten til forudbetalt løn. Skolen indbetaler det samlede pensionsbidrag til pensionsordningen i tilknytning til lønudbetalingen. Udbetaling af løn finder sted på månedens sidste bankdag.