Løn- og ansættelsesforhold Frie Fagskoler

Timelønnede

Der kan ske ansættelse som timelønnet, når:

-        ansættelsen ikke sker med henblik på varig beskæftigelse
-        ansættelse sker som vikar i forbindelse med sygdom, fravær og lignende
-        der er tale om anden midlertidig beskæftigelse
-        beskæftigelsen er af under 3 måneders varighed
-        timetallet for et år ikke vil overstige 320 timer. Timelønnen er pensionsgivende.

Når der er læst fast skema i 3 måneder, overgår den ansatte til månedsløn. Hvis arbejdstimetallet vil overstige 320 timer pr. år, sker ansættelsen fra begyndelsen som månedslønnet.

organisationsaftalens kapitel 7 findes særlige regler for aflønning og opsigelse af timelønnede.