Løn- og ansættelsesforhold Ledere i den kommunale folkeskole

Forvaltningsniveau

I de kommunale forvaltninger ansættes ledere fortrinsvis i henhold til den såkaldte "Chefaftale" - men i visse tilfælde også efter Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet.

Chefaftalen omfatter kommunale chefer på tre niveauer:

  1. kommunaldirektører,
  2. forvaltningschefer og
  3. andre ledende administrative og andre pædagogiske/administrative stillinger.

Overenskomst for ledere omfatter: skolekonsulenter med ledelsesbeføjelser, afdelingsledere, viceskoleinspektører, skoleinspektører( i overenskomsten benævnt som ledere og mellemledere), ledende skolepsykologer, skolepsykologer med særlige beføjelser, ledere af Ungdommens Uddannelsesvejledning og ledende skoleinspektører.