Løn- og ansættelsesforhold Ledere i den kommunale folkeskole

Skoleinspektører, viceskoleinspektører, afdelingsledere og skolekonsulenter med ledelsesbeføjelser

Den lokale forhandlingsret og aftalekompetence for skoleinspektører, viceskoleinspektører, afdelingsledere og skolekonsulenter med ledelsesbeføjelser er placeret hos den lokale afdeling af LC-lederforum.

Der henvises i øvrigt til Skolelederforeningens hjemmeside og Skolelederforeningen for yderligere rådgivning.