Løn- og ansættelsesforhold Om ansættelse i folkeskolen

Bibeskæftigelse

I tjenestemandsloven står der, at en tjenestemand kan have bibeskæftigelse, hvis det er foreneligt med den samvittighedsfulde udøvelse af de tjenstlige pligter. Endvidere skal bibeskæftigelsen være forenelig med den agtelse og tillid, som lærerstillingen kræver.

For kommunale tjenestemænd gælder tjenestemandsregulativet. Her er samme regler gældende, men der er forbud mod at have et lønnet arbejde, som er underlagt kommunens kontrol, og mod at oppebære løn og andre ydelser for hverv, der betragtes som led i tjenestemandsstillingen ("benforbudet").

Der er ingen krav om forudgående godkendelse eller tilladelse til at have bibeskæftigelse.

Tilsvarende er der i overenskomsten ingen hjemmel for arbejdsgiveren til at regulere ansattes bibeskæftigelse, men Funktionærloven angiver bestemmelser, der gør, at overenskomstansattes bibeskæftigelse skal være ugenerende for hovedarbejdet og ikke må være stødende i forhold til dette.