Løn- og ansættelsesforhold Om ansættelse i folkeskolen

Den lukkede gruppe

»Den lukkede gruppe« omfatter

  • alle der pr. 31. marts 1993 vartjenestemænd i den kommunale folkeskole uden for Københavns Kommune,
  • alle, der pr. 30. april 1993 var tjenestemænd i den amtskommunale folkeskole
  • tjenestemandsansatte ungdomsskoleinspektører eller pædagogiske medhjælpere i ungdomsskolen uden for Københavns Kommune, samt forstandere eller heltidsbeskæftigede lærere ved ungdomskostskoler,
  • tjenestemandsansatte forstandere eller lærere ved den almene voksenuddannelse uden for Københavns Kommune,
  • tjenestemandsansatte ledere eller lærere ved specialundervisningen for voksne uden for Københavns Kommune.

Ansatte i "den lukkede gruppe" kan bevare denne status ved stillingsskift inden for gruppens område, når skiftet sker til en stilling, hvor ansættelsen efter de hidtil gældende regler kunne være sket som tjenestemand i folkeskolen eller med en ansættelsesstatus svarende til tjenestemand i folkeskolen. Ved stillingsskift skal der være tale om direkte overgang fra den gamle stilling til den nye stilling. Se endvidere kapitlet om pension og om afsked.

Regionale/kommunale tjenestemænd
Regionen/kommunen kan beslutte, at der i visse situationer sker ansættelse som regional/kommunal tjenestemand i stedet for ansættelse efter overenskomsten.

Ansættelse som skoleleder sker som tjenestemand, når det er ved overgang fra en anden stilling i "den lukkede gruppe" med bevarelse af denne status eller ved ansættelse som regional/kommunal tjenestemand.

Det kan også være på overenskomstvilkår eller ved kontraktansættelse.