Løn- og ansættelsesforhold Om ansættelse i folkeskolen

Opslag

Ledige stillinger skal efter ombudsmandens opfattelse besættes efter offentligt opslag. Opslag sker normalt efter de retningslinier, der er gældende i den enkelte kommune. KL anbefaler, at der som minimum skal annonceres i et landsdækkende og et lokalt medie. Ønsker kommunen imidlertid at ansætte en lærer som regional/kommunal tjenestemand, skal opslag finde sted efter de retningslinier, der fremgår af tjenestemandsregulativet.

Opslag kan ske i "Folkeskolen" eller andre fagblade, dagblade eller på anden hensigtsmæssig måde. Ansøgningsfristen er normalt på 3 uger og må ikke være under 14 dage.

I opslaget angives stillingsbetegnelse, løn, ansættelsesområde, forventet ansættelsesdato, ansøgningsfrist med angivelse af såvel dato som klokkeslæt samt navn og adresse på den myndighed, hvortil ansøgninger sendes.

Ansættelse sker ved det samlede regionale/kommunale skolevæsen, ikke ved den enkelte skole/institution.

Det er kommunalbestyrelsen/regionsrådet, der er ansættelsesmyndighed, og ansættelsen sker efter udtalelse fra skolebestyrelsen ved den skole/institution, hvor den pågældende skal gøre tjeneste. Udtalelsen er dog ikke bindende for kommunalbestyrelsen/regionsrådet.