Løn- og ansættelsesforhold Overgreb mod børn

Henvisninger

FN's Konvention om Barnets Ret.

Forældremyndighedsloven: Lov nr. 387 af 14. juni 1995 om forældremyndighed og samvær som ændret ved lov nr. 416 af 10. juni 1997.

Lov om social service: Bekendtgørelse nr. 26 af 17. januar 2000 af lov om social service.

Forvaltningsloven: Lov nr. 571 af 19. december 1985 som ændret ved lov nr. 347 af 6. juni 1991.

Offentlighedsloven: Lov nr. 572 af 19. december 1985 som ændret ved lov nr. 347 af 6. juni 1991, lov nr. 504 af 30. juni 1993 og lov nr. 276 af 13. maj 1998.

Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister.

Overgreb mod børn – Ser du det? Gør du noget? 4. udgave, 2. oplag. Det Kriminalpræventive Råd, 1999.

Lise Nielsen: Socialforvaltningens ansvar og handlemuligheder. Jan Andreasen (red): Pædofili. Frydenlund, 1999.