Løn- og ansættelsesforhold Pension for tjenestemænd

Pension for tjenestemænd

Alle tjenestemænd er omfattet af enten lov om tjenestemandspension eller af de kommunale pensionsregulativer.

Pensionsydelserne er
- egenpension,
- børnepensionstillæg til tjenestemandens børn,
- ægtefælle- og børnepension til de efterladte ved tjenestemandens død samt
- efterindtægt.

Egenpensionen udbetales ved fratræden på grund af alder, sygdom eller anden grund, som ikke kan tillægges tjenestemanden, for eksempel pension efter rådighedsperioden ved stillingsnedlæggelse.

Tjenestemænd har også ret til de sociale pensioner i lighed med alle andre, ligesom de har endvidere ret til ATP (Arbejdsmarkedets Tillægs Pension) og SP (Den særlige pensionsopsparing).

Tjenestemandspensionens hovedprincipper
Pension til tjenestemænd beregnes på af:

  1. Det løntrin, man er aflønnet på, når man fratræder. 
  2. Den pensionsalder i hele år, man har optjent, når man fratræder.

Da overskydende måneder og dage ikke medregnes, bør hver enkelt være opmærksom på det – og vælge det bedste fratrædelsestidspunkt.

Hvordan man optjener pensionsalder
Pensionsalderen er det antal år, man har gjort tjeneste i stillinger med pensionsret med fuld beskæftigelse efter det fyldte 25. år.

Har man i perioder haft nedsat beskæftigelse med tilsvarende reduktion af lønnen, beregnes pensionsalderen forholdsmæssigt.

Pensionsalderen kan ikke blive højere end 37 år. Er man blevet tjenestemand som 25-årig og har haft uafbrudt fuld beskæftigelse, har man altså optjent fuld pensionsalder som 62-årig.