Løn- og ansættelsesforhold Pension for tjenestemænd

Pension på grund af alder

Tilbagetrækningsreformen har også betydning for, hvornår tjenestemænd kan gå på (førtids)pension.

En tjenestemand, der er født før 31/12 1958, har ret til pension på grund af alder fra udgangen af den måned, han/hun fylder 60 år.

For tjenestemænd født 1/1 1959 eller senere rykkes det tidligste fratrædelsestidspunkt med 1 år pr. halve leveår, f.eks. vil en tjenestemand, der er født i oktober 1959, tidligst kunne gå på (førtids)pension fra sit 61. år.

En forudsætning for udbetaling af alderspensionen er dog, at man har optjent en pensionsalder på mindst 10 år, enten ved 10 års fuldtidsbeskæftigelse eller tilsvarende længere deltidsarbejde.

Hvis man ikke opfylder betingelserne for aktuel egenpension, men dog har optjent 3 års pensionsalder, afskediges man med opsat pension. Det betyder, at pensionen henstår/venter og først kommer til udbetaling, når man efter de almindelige pensionsregler bliver berettiget til pensionen. Bestemmelserne om udbetaling af den opsatte pension gennemgås senere i dette kapitel.