Løn- og ansættelsesforhold Pension for tjenestemænd

Rådgivning i forbindelse med pensionering

Den enkelte er selv i besiddelse af de oplysninger, der kan spille en rolle for pensionens størrelse. Løntrin er anført på lønsedlen, og pensionsalder oplyses hvert år.

Det er på grundlag af disse forhold samt alderen, pensionen skal beregnes. Beregningen foretages af den lokale kreds.

I den forbindelse må det dog stærkt understreges, at kredsens beregninger er helt afhængige af de oplysninger, der foreligger. Er oplysningerne forkerte, bliver beregningerne også forkerte.

Derfor tages der altid et generelt forbehold herfor, og man må gøre sig klart, at når man har søgt og fået sin afsked, fanger bordet. Man må leve med den pension, der er den rigtige under de givne omstændigheder. Det nytter altså ikke noget, at man af den ene eller anden grund troede, at pensionen ville være højere, end den faktisk blev.

Det sker, at der er fejl i det pensionsgrundlag, man har fået oplyst. Når det sker, er fejlen som oftest i pensionsalderen, og den vil i reglen blive opdaget i forbindelse med pensionsberegningen.

Man bør derfor holde øje med, om den pensionsalder, man hvert år får oplyst, er korrekt.

Henvisninger
Lovbekendtgørelse 489 af 6. maj 2010.

Bekendtgørelse om fratrædelsesgodtgørelse (1. februar 2006)

Cirkulære om førtidspensionsfradrag (26. marts 2015)

De kommunale pensionsvedtægter/-regulativer