Løn- og ansættelsesforhold Praktiske forhold ved dødsfald

Overenskomstansatte

Efterindtægt  
For overenskomstansatte gælder funktionærlovens § 8, hvorefter der tilkommer funktionærens ægtefælle eller børn under 18 år, over for hvem funktionæren har forsørgelsespligt, 1, 2 eller 3 måneders løn, når funktionæren ved dødsfaldet har haft ansættelse i virksomheden i henholdsvis 1, 2 eller 3 år.

Forpligtelsen til at betale løn til en overenskomstansat ophører på dødsdagen. Kravet på betaling af efterindtægt rækker fra samme dag og nøjagtigt 1, 2 eller 3 måneder frem.

Der er ingen ret til efterindtægt efter en lærer, der fik udbetalt alderspension fra Lærernes Pension.

Der bør rettes henvendelse om efterindtægt til den myndighed, der udbetalte afdødes løn.

Udbetaling ved dødsfald fra Lærernes Pension
De fleste pensionsordninger hos Lærernes Pension indeholder en dødsfaldspension, som bliver udbetalt til medlemmets efterladte. Udbetalingen trappes ned efter medlemmet har været på alderspension i 5 år.

Lærernes Pension får automatisk besked om dødsfald via folkeregistret.

Børnepension
Lærernes Pension udbetaler børnepension til medlemmets egne børn, stedbørn eller adoptivbørn under 21 år.