Løn- og ansættelsesforhold Praktiske forhold ved dødsfald

Praktiske oplysninger ved dødsfald

Når en lærer afgår ved døden, melder der sig en række praktiske spørgsmål, som skal løses, og for den eller de efterladte kan det være af betydning at vide, hvilke instanser eller myndigheder der skal have hvilke oplysninger. De korte fremstillinger, som findes på disse sider  skal forsøge at oplyse om situationen, som denne tager sig ud set i relation til det forhold, at afdøde før sin død har haft eller havde ansættelse i folkeskolen samt har været medlem af Danmarks Lærerforening.

Foreningen har produceret to versioner af dokumentet "Til de efterladte" – ét vedr. tjenestemænd og ét vedr. overenskomstansatte – hvor der orienteres om blandt andet forholdene beskrevet på de følgende sider.