Løn- og ansættelsesforhold Praktiske forhold ved dødsfald

Tjenestemænd

Efterindtægt
Når en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand dør, er ægtefællen berettiget til efterindtægt i 3 måneder fra den 1. i måneden efter dødsfaldet. Hvis tjenestemanden ikke efterlader nogen ægtefælle, er børn under 21 år berettiget til efterindtægten. Hvis der ikke er nogen børnepensionsberettigede børn, tilfalder efterindtægten boet. Dette gælder dog kun, hvis tjenestemanden var ansat umiddelbart før sin død.

Efterindtægten er det samme beløb som den senest udbetalte løn eller pension.

Der bør rettes henvendelse til den myndighed, der udbetalte afdødes løn eller pension.

Ægtefællepension og børnepension
Når en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand dør, er ægtefællen berettiget til ægtefællepension resten af livet. Det er dog en betingelse, at ægteskab er indgået

  • før den afdøde tjenestemand fyldte 65 år,
  • før den afdøde tjenestemand var afskediget med ret til egenpension, og
  • mindst 3 måneder før dødsfaldet (dette krav gælder ikke, hvis dødsfaldet skyldes ulykkestilfælde eller akut infektionssygdom, indtruffet efter ægteskabet).

Der bør søges yderligere rådgivning hos Danmarks Lærerforenings lokale kreds, hvis ægtefællen ikke opfylder ovennævnte 3 betingelser, men enten

  • har været gift 2 eller flere gange med samme nu afdøde ægtefælle eller
  • er separeret eller skilt fra den afdøde tjenestemand.

Når en tjenestemand eller pensioneret tjenestemand dør, er dennes børn under 21 år berettiget til børnepension.

Der bør rettes henvendelse om ægtefællepension og/eller børnepension til den myndighed, der udbetalte afdødes løn eller pension.

Der gælder samme regler for registrerede partnere som for ægtefæller.

Tjenestemandsansatte lærere/ledere kan have haft et pensionsgivende løntillæg (se lønsedlen) som medfører, at arbejdsgiveren har indbetalt pensionsbidrag til en Plus Pension hos Lærernes Pension. Henvendelse herom rettes til Lærernes Pension, tlf. 70 21 61 31.