Løn- og ansættelsesforhold Private gymnasiers grundskoler

Ansættelsesgrundlag

Danmarks Lærerforening har forhandlingsretten for lærere, børnehaveklasseledere og ledere ansat på private gymnasiers grundskoleafdelinger. Det betyder, at det er Danmarks Lærerforening, der forhandler løn- og øvrige ansættelsesvilkår for disse stillinger og dermed organiserer de ansatte.

De ansattes ansættelsesgrundlag – de vilkår der gælder for den ansatte - er sammensat af aftaler indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation, lovgivning samt den enkelte ansattes individuelle ansættelsesbrev. For ansatte på private gymnasiers grundskoler vedrører det:

-          Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation (LC/CO10-fællesoverenskomst).
-          Organisationsaftalen for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler.
-          Protokollater om arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler.
-          Lovgivning som har betydning for et ansættelsesforhold, fx ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven.
-          Den enkelte ansattes ansættelsesbrev

For så vidt angår aftalerne, så omfatter de dog ikke:

1) tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. med ret til tjenestemandspension,

2) tjenestemænd, der oppebærer rådighedsløn eller ventepenge,

3) pensionerede tjenestemænd, og

4) andre pensionerede, der får understøttelse eller en egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til.

Find aftalerne her