Løn- og ansættelsesforhold Private gymnasiers grundskoler

Timelønnede

Der kan ske ansættelse som timelønnet, når:
-        Ansættelsen ikke sker med henblik på varig beskæftigelse
-        Ansættelse sker som vikar i forbindelse med sygdom, fravær og lignende
-        Anden midlertidig beskæftigelse
-        Når beskæftigelsen er af under 3 måneders varighed.

Når der er læst fast skema i 3 måneder overgår den ansatte til månedsløn. Hvis arbejdstimetallet vil overstige 180 timer pr. år, sker ansættelsen fra begyndelsen som månedslønnet.

organisationsaftalens kapitel 7 findes særlige regler for aflønning og opsigelse af timelønnede.