Løn- og ansættelsesforhold Skolekonsulenter og skolepsykologer i den kommunale folkeskole

Øvrige forhold

Organisationsforhold
Der er indgået en dobbeltorganiseringsaftale mellem LC og DP, hvorefter alle læreruddannede psykologer (cand. pæd. psyk. eller cand. psyk.) som er ansat ved et PPR-kontor er medlemmer af DLF, som udøver forhandlingsretten. De er samtidigt fuldgyldige medlemmer af Dansk Psykologforening (DP), hvor de dog ikke har stemmeret i overenskomstspørgsmål.

Ovenstående er gældende for de cand. pæd. psyk.'er, som var optaget på diplomuddannelse i psykologi senest sommeren 2000. Cand. pæd. psyk.'er - uanset forudgående uddannelse - der er optaget ved DPU efter sommeren 2000, kan efter individuel vurdring omfattes af grænse- og dobbeltorganiseringsaftalen. Cand. pæd. psyk.'er med anden uddannelse end læreruddannelse ligestilles med cand. pæd. psyk.'er med læreruddannelse i forhold til dobbeltorganiseringsaftalen.

Forhandlingsforhold
Det er den lokale kreds, der forhandler og indgår aftale om lønvilkår for skolepsykologer, medens det er foreningen centralt, der forhandler for ledende (skole)psykologer og for »skolepsykologer med særlige opgaver eller beføjelser«.

Foreningen har forhandlingsretten for alle cand. pæd. psyk.'er og cand. psyk.'er med lærereksamen på PPR-kontorerne. For cand. psyk'er uden lærereksamen udøves forhandlingsretten af DP.