Løn- og ansættelsesforhold Skolekonsulenter og skolepsykologer i den kommunale folkeskole

Skolekonsulenter og skolepsykologer i den kommunale folkeskole

Personkreds
Gruppen omfatter skolekonsulenter og skolepsykologer herunder ledende (skole)psykologer. Skolekonsulenter opdeles i følgende grupper:

Lærere/overlærere, der tillægges funktionen skolekonsulent, og som er omfattet af arbejdstid for lærere m.fl. De skal have et funktionstillæg. Størrelsen af tillægget aftales lokalt mellem kreds og kommune. Øvrige forhold er omtalt i kapitlet om Månedslønnede lærere i den kommunale folkeskole.

Skolekonsulenter, for hvem kommunalbestyrelsen har besluttet, at de skal omfattes af arbejdstidsaftalen for ledere.

Skolekonsulenter, der af kommunalbestyrelsen tillægges ledelsesbeføjelser.

Skolekonsulenter, der var ansat som skolekonsulent den 31. marts 2000 og for hvem kommunalbestyrelsen har besluttet, at de fortsat skal omfattes af arbejdstidsaftalen for lærere.