Løn- og ansættelsesforhold SOSU

Lønanciennitet

Den ansatte indplaceres på basisløntrin 1, på trin 2 efter 4 år og trin 3 efter 8 år.

Lønancienniteten kan tidligst regnes fra udgangen af den måned, hvor uddannelsen er afsluttet. Der medregnes den eller de periode(r) med beskæftigelse betinget af uddannelsen.

Der opspares fuld lønanciennitet ved mindst 15 timers beskæftigelse pr. uge i gennemsnit.

Der opspares halv lønanciennitet ved mindre end 15 timers beskæftigelse pr. uge i gennemsnit.

Læs mere i organisationsaftalens § 5 og i  Fællesoverenskomstens §4.