Løn- og ansættelsesforhold SOSU

Udbetaling af løn og pension

Lønudbetaling og indbetaling af eventuelle pensionsbidrag finder sted månedsvis bagud. Skolen indbetaler det samlede pensionsbidrag til Lærernes Pensionskasse i tilknytning til lønudbetalingen.

Arbejdsgiver kan alene udbetale løn til lærerne som er aftalt med organisationerne. Dvs. arbejdsgiver kan ved ansættelsen eller i ansættelsen kun udbetale løn som enten fremgår af organisationsaftalen eller eventuelt lokalt indgåede forhåndsaftaler. Ønsker arbejdsgiver at supplere den aftalte løn for en gruppe eller en enkelt lærer, så kræver det en underskrevet aftale med DLF tillidsrepræsentanten.

Udbetaling af løn finder sted på månedens sidste bankdag.