Løn- og ansættelsesforhold Specialundervisning for børn og voksne i regionerne

Aflønning

Nedenstående omfatter alle lærere, der er ansat ved de regionale skoler/institutioner for specialundervisning.

Der gøres dog opmærksom på, at der på de regionale skoler/institutioner er ansat lærere og ledere, der som en personlig ordning har bevaret deres klassificering fra før særforsorgens udlægning i 1980. Deres indplacering er ikke behandlet her. Der henvises til Overenskomst hhv. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne.

Alle tillæg er opgivet i årligt grundbeløb pr. 31. marts 2000-niveau med mindre andet er anført. Den aktuelle værdi kan ses ved at klikke på de markerede links til DLF’s hjemmeside.

Ledere
Ledere er omfattet af den regionale
overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne.

Rådgivning af regionale ledere varetages af Skolelederforeningen.