Løn- og ansættelsesforhold Specialundervisning for børn og voksne i regionerne

Konsulenter og (skole)psykologer

Regionale konsulenter
Grundlønnen for konsulenter er løntrin 44 + 9.600 kr. Hertil kommer lokalt aftalte funktions- og kvalifikationsløndele.

Konsulenter, hvis lønsammensætning pr. 31. marts 2016 var på løntrin 45 eller derover, bevarede denne lønsammensætning med et tillæg på 200 kroner årligt. 

Se mere om de regionale konsulenters aflønning - herunder de aktuelle satser - her.

Regionale (skole)psykologer
Grundlønnen for psykologer er løntrin 45 + 4.600 kr. Hertil kommer lokalt aftalte funktions- og kvalifikationsløndele.

(Skole)psykologer, hvis lønsammensætning pr. 31. marts 2016 var på løntrin 45 eller derover, bevarede denne lønsammensætning med et tillæg på 2000 kr. årligt grundbeløb.

Der er indgået en central aftale om kvalifikationsløn til (skole)psykologer, der har opnået autorisation. Tillægget udgør 34.900 kr. i årligt grundbeløb.

Se mere om de regionale (skole)psykologer aflønning - herunder de aktuelle satser - her.

Centralt tillæg
Til både konsulenter og (skole)psykologer ydes et tillæg på 1.000 kr. i årligt grundbeløb.