Løn- og ansættelsesforhold Specialundervisning for børn og voksne i regionerne

Undervisende børnehave-, fritids- og omsorgspædagoger

Kun pædagoger, som udelukkende har undervisning og som har været i deres stilling fra før særforsorgens udlægning, er omfattet af nedenstående bestemmelser.

Gruppen har siden 1. august 1993 været ligestillet med lærere og kan ligesom øvrige tjenestemænd i ”den lukkede gruppe” skifte stilling inden for regioner og kommuner. De kan dog fortsat kun ansættes til at varetage specialundervisning svarende til deres hidtidige arbejdsfelt, idet de ikke opfylder folkeskolelovens uddannelseskrav for lærere.

Stillingsbetegnelsen har siden 1. august 1993 været "lærer", og gruppen følger herefter fuldt ud de aftaler om løn, arbejdstid mv., der gælder for lærerne.