Løn- og ansættelsesforhold Specialundervisning for børn og voksne i regionerne

Vilkår for lærere/børnehaveklasseledere på anciennitetsløn/personlig ordning

Lærere
Lærere, der den 31. marts 2000 var indplaceret på trin 31 eller derover, forblev i det hidtidige anciennitetsforløb som en personlig ordning. Disse lærere aflønnes pr. 1. april 2016 med løntrin 43 + 13.000 kr. i årligt grundbeløb.

Undtaget herfra er dog lærere, der pr. 31. marts 2016 havde en lønsammensætning på løntrin 45 eller højere. Disse lærere bevarede denne lønsammensætning og fik et tillæg på 7.000 kr. i årligt grundbeløb.

Se mere om lønnen for de regionale lærere på personlig ordning - herunder de aktuelle satser - her.

Børnehaveklasseledere
Børnehaveklasseledere, der den 31. marts 2000 var indplaceret på trin 27 eller derover, forblev i det hidtidige anciennitetsforløb som en personlig ordning. Disse børnehaveklasseledere aflønnes pr. 1. april 2016 med løntrin 36.

Se mere om lønnen for de regionale børnehaveklasseledere på personlig ordning - herunder de aktuelle satser - her.

Centralt tillæg
Til både lærere og børnehaveklasseledere ydes et tillæg på 1.000 kr. i årligt grundbeløb.

Funktions- og kvalifikationsløn
Lærere/børnehaveklasseledere på personlig ordning er omfattet af de centralt aftalte funktionsløntillæg for specialundervisning for børn på 27.800 kr. i årligt grundbeløb og for specialundervisning for voksne på 28.300 kr. i årligt grundbeløb.

Gruppen er også omfattet af de centralt aftalte "skal-aftaler". Ved sådanne aftaler aftales lønforbedringen lokalt.

Endelig kan der for gruppen på personlig ordning indgås aftale om funktions- og kvalifikationsløn. Det er forudsat, at der ved aftaleindgåelsen såvel for »skal-aftalerne« som for øvrige lokale aftaler tages højde for, at lønforbedringen skal tillægges et anciennitetsforløb.