Løn- og ansættelsesforhold Tjenestefrihed

Henvisninger

Undervisnings- og Forskningsministeriets bekendtgørelse af 6. december 1991 (og tilhørende skrivelse af 17. december 1991) om tjenestefrihed og nedsat tjenestetid for folkeskolens tjenestemænd m.fl.

Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål.

Finansministeriets bekendtgørelse nr. 518 af 3. juli 1991 (med cirkulære af samme dato) om ret til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål.

KL's cirkulære nr. 219 af 3. december 1987 om fastsættelse af retningslinier for tjenestemænds ret til frihed uden løn.

KL's regulativ af 1. januar 1994 om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd (og overenskomstansatte), der varetager ombud og lignende.

Finansministeriets bekendtgørelse nr. 536 af 25. november 1985 om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende.

Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 24. august 1981 om vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for folkeskolens tjenestemænd.

Aftale om fravær af familiemæssige årsager.